Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Alaealine ja töö - Euro 26

Alaealine ja töö /

Üks võimalus oma vaba aega kasulikult veeta ja ka taskuraha teenida, on leida endale sobiv töökoht.
Seejuures tuleb silmas pidada seda, et alaealiste tööaega, tööohutust ja kõike tööga seonduvat reguleerivad mitmed seadused ja määrused, mis erinevad täiskasvanutele kehtivatest reeglitest.

Üldjuhul alla 15-aastased ja koolikohustuslikud alaealised töötada ei tohi. Vastavalt Eesti Vabariigi haridusseadusele on alaealine koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on nõutav alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõusolek. 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks taotleb tööandja oma asukohajärgse (elukohajärgse) tööinspektori kirjalikku nõusolekut. Kõik alaealised peavad enne tööleasumist läbima arstliku kontrolli.

13–14-aastastel alaealistel ja 15–16-aastastel koolikohustuslikel alaealistel on lubatud teha töid, kus täidetavad tööülesanded on lihtsat laadi ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. 
 
Alaealisele ei rakendata katseaega, samuti ei ole lubatud saata alaealist töölähetusse.

Lähemalt alaealise töötamisest Tööinspektsiooni lehe