Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Eesti ja Euroopa - Euro 26

Eesti ja Euroopa /

Alates 1. maist 2004 on Eesti täieõiguslik Euroopa Liidu liikmesriik. Euroopa Liitu kuuluvad demokraatlikud Euroopa riigid, kes on võtnud endale kohustuse teha koostööd rahu ja õitsengu tagamiseks. EL ei ole omariiklust asendav liitriik, samas on see midagi enamat kui rahvusvaheline koostööorganisatsioon.

Euroopa Liidu loomine on seotud II maailmasõjaga. Idee sai alguse Euroopa rahvaste soovist välistada tulevikus alatiseks selliste ohvrite ja purustuste kordumine. Alguses sidus koostöö vaid kuut riiki ja hõlmas peamiselt kaubandust ja majandust.

Euroopa lipul olev kuldsetest tähekestest ring sümboliseerib Euroopa rahvaste solidaarsust ja nende vahel valitsevat harmooniat. Euroopa hümni meloodia on “Ood rõõmule” Ludwig van Beethoveni 9. sümfooniast. Hümnis sõnu ei kasutata. Paljudes Euroopa riikides kehtib ühisraha euro, mille kasutusele võtmiseks valmistub ka Eesti.

Eesti kodanik on ühtlasi ka Euroopa Liidu kodanik ning talle kehtivad kõik EL kodaniku õigused, sealhulgas õigus elada vabalt valitud liikmesriigis, kõikjal võrdne juurdepääs õiguskaitsele, õigus EL piires viisavabalt reisida, õppida EL haridusasutustes madalama õppemaksuga või tasuta, tulevikus õigus töötada ilma tööloata kõikjal Euroopa Liidus jm.

Kasulikud lingid:

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis ec.europa.eu/eesti

Euroopa Liidu portaal http://europa.eu/

Euroopa Noorteportaal http://europa.eu/youth/

Euroopast lühidalt

EuropaGO - Euroopa selgeks mängides(eesti keel puudub)

Euroopa Liidu infokeskus http://elik.nlib.ee/

Euro ja Eesti