Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Karjäär - Euro 26

Karjäär /

Kiiresti arenev töömaailm nõuab inimeselt pidevate valikute ja otsuste tegemist läbi kogu elu. Teadlikkus töö- ja õppimisvõimalustest, iseenda eeldustest ja vajadustest tõstab inimese suutlikkust kohaneda toimuvate muutustega ning võimaldab teha asjakohaseid otsuseid, seada eesmärke ja nende nimel tegutseda. Nendele probleemidele lahendusi otsides tekib inimesel sageli vajadus asjatundlike nõuannete järele. Töö valiku, tööalase karjääriga ning töö saamise või kaotamisega seoses tekkinud küsimustele võib lahendusi leida karjäärinõustamise käigus. 

Karjäärinõustamine on haridusele, tööoskustele ja isikuomadustele vastava haridustee, töö, tööalase valiku või töölesaamiseks vajaliku koolituse soovitamine. 

Karjäärinõustamist osutatakse kõikides Tööturuameti piirkondlikes osakondades, kus töötavad spetsiaalse ettevalmistusega karjäärinõustamiskonsultandid. 

Karjäärinõustamine võib kasulik olla eelkõige siis, kui: 
•    ei omata tööks vajalikku väljaõpet; 
•    ei omata varasemat töökogemust ja teadmised töömaailmast on vähesed; 
•    ei ole pikemat aega töötanud ja kutseoskused on vananenud; 
•    tervislikel või teistel olulistel põhjustel ei saa enam töötada oma kutsealal; 
•    ei leia tööd oma kutsealal, kuna tööturul puudub selle järele nõudlus; 
•    soovitakse hinnata oma eeldusi kutsevaliku tegemiseks, sobiva koolituse ja töö leidmiseks; 
•    vajatakse nõuandeid tulemuslikumaks tööotsimiseks.

Karjäärist ja karjääriplaneerimisest leiad rohkem infot Rajaleidjast .