Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Kodanikuks olemine - Euro 26

Kodanikuks olemine /

Kohaliku omavalitsuse valimistel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas püsivalt elavatel Eesti kodanikel ja EL kodanikel, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja teovõimelised . Kohaliku omavalitsuse valimistel saavad osaleda ka välismaalased, kes omavad alalist elamisluba ja on vastavas linnas või vallas elanud vähemalt viimased 5 aastat. Volikogu valimistel saavad kandideerida hääleõiguslikud Eesti kodanikud ja EL kodanikud, kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustiks vastavas linnas või vallas (vt Volikogu, lk 23). Volikogu valitakse neljaks aastaks.

Riigikogu valimistest võivad osa võtta vähemalt 18–aastased hääleõiguslikud ja teovõimelised Eesti Vabariigi kodanikud. Eesti kodanikul on õigus Riigikogu valimistel kandideerida alates 21. eluaastast. Riigikogu koosseis vahetub iga nelja aasta järel.

Vabariigi Presidendiks saab kandideerida vaid sünnilt Eesti kodanik, kes on valimiste ajaks vähemalt 40-aastane. Presidendi valib Riigikogu. Juhul kui Riigikogus ei saa ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, valib Presidendi valimiskogu. Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest. Vabariigi President valitakse ametisse viieks aastaks.

Kasulik link:

Vabariigi Valimiskomisjon www.vvk.ee