Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Mida teha kui kool lõpetamata? - Euro 26

Mida teha kui kool lõpetamata? /

Hoolimata sellest, et põhihariduse omandamine on Eestis kohustuslik, ei jõua kõik põhikoolis õppijad lõputunnistuseni. Kuigi gümnaasiumis õppimine on vabatahtlik, siis jätab igal aastal õpingud pooleli väga suur arv õpilasi.


Õpingute katkemise põhjuseid võib olla erinevaid, kuid mida siis teha, kui kool lõpetamata jääb. Üheks võimaluseks on minna tööle, kuid siinohal tuleb meeles pidada, et ilma hariduse ja oskusteta on tööturul väga raske läbi lüüa. 

Teisalt võib katkestatud õpinguid jätkata. Näiteks võib naasta tagasi põhikooli või gümnaasiumisse, kuid valiku võib langetada ka kutseõppeasutuse kasuks. Viimane on võimaluseks jätkata kooliteed ka koolikohustuse ea ületanud (vanemad kui 17 aastat) põhihariduseta isikutele. Kutseoskuste omandamise kõrval on neil võimalik omandada ka põhiharidus ja sealt edasi soovi korral ka kesk- ja kõrgharidus.

Kui üldharidus- või kutseharidus ei ole siiski kõige sobivamad, siis enese täiendamiseks või oma oskuste parandamiseks  saab käia koolitustel paljudes erakoolides ja vabahariduslikel koolitustel rahvaülikoolides, vabahariduslikes koolituskeskustes ja kultuurikeskustes.

Kasulikku infot katkenud õpingute jätkamisest leiad SIIT