Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Noorte töötus - Euro 26

Noorte töötus /

Tööpuudus 15-24-aastaste seas on viimastel aastatel teinud mitmekordse hüppe, ulatudes 2010. aastal 33 protsendini, samas kui tööpuudus 25-49-aastaste seas oli 15,4 protsenti.

15-19-aastaste praegu mitteõppivate Eesti noorte seas ületas töötus 2010. aastal lausa 60 protsendi künnise.

SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt koostatud noorteseire aastaraamat «Noored ja tööturg» tõi välja, et noorte tööpuuduse poolest on Eesti Euroopa Liidu punaste laternate seas: meist suurem on noorte tööpuudus vaid Hispaanias, Leedus, Lätis ja Slovakkias.

Aastaraamatus tõdetakse, et majandussurutis selgitab paljuski, miks noorte seas tööpuudus nii palju kasvanud on. Ehitussektor, mida majandussurutis väga rängalt tabas, töötasid ju enamasti noored mehed. Samas oluline põhjus noorte töötuse suurenemises on ka see, et tööturule on järjest enam tulnud neid noori, kes sündisid laulva revolutsiooni ja beebibuumi perioodil. Nii on 20-24-aastaste arv kasvanud 48 000 juurest 2000ndate aastate alguses 54 500 nooreni 2010. aastal.

Rohkem infot noorte töötuse kohta leiad Noorteseire kodulehelt.