Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Noorteinfo - Euro 26

Noorteinfo /

Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet ja suurendab valikuvõimalusi oma elu paremaks korraldamiseks. Peamised teemad on õppimine, töö, vaba aeg, tervis, reisimine, sport, õigused jm. Noorteinfo tekib noorteinfotöö käigus.

Noorteinfotööga kogutakse kõikvõimalikku infot, mida noorel võiks vaja minna, pannakse see arusaadavasse vormi ja tehakse kõigile vajajatele kättesaadavaks. Seda tööd teevad paljud, kes noortele infot vahendavad, parimad neist on aga noorteinfotöötajad.

Noorteinfotöötajad on spetsialistid, kes töötavad noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustes. Nende ülesanne on koguda, vormida ja levitada teavet erinevate kanalite abil - Internet, trükised, üritused jm - ning korraldada noorteinfo liikumist erinevate koostööpartnerite vahel.

Noorteinfo kogumise ja levitamise esmasteks kohtadeks on noortekeskused, koolid ja noorteühingud.

Partnerid

Maavalitsused - korraldavad noorte teavitamis- ja nõustamisteenuste osutamist maakonnas. Maavalitsuste sõlmivad selleks lepingud teenusepakkujatega, kelleks enamasti on teavitamis- ja nõustamiskeskused.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) - juhib ümarlauda "Info noortest ja noortele ning nõustamine ja uuringud", koordineerib maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste võrgustiku tööd, korraldab noorte infomessi Teeviit ja on Euroopa Noorte Teavitamis- ja Nõustamiskeskuste Agentuuri (European Youth Information And Counselling Agency - ERYICA) liige.

Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) - teavitab ja nõustab programmi sihtgruppe programmi Euroopa Noored võimalustest ja tingimustest.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) - annab välja noorsootöö infolehte Aken. Lehe eesmärk on teavitada kõiki noorsootöö osapooli noorsootöös toimuvast. algatada diskussioone noorsootöös aktuaalsetel teemadel, tutvustada noorteprojekte, tihendada noorsootöö osapoolte omavahelist suhtlustja teavitada valdkonna arengutest kõikidel tasanditel. Akna sihtgrupiks on eelkõige noorsootöötajad, noored ja valdkonna muud korraldajad.

Eesti Euroopa Liikumine (EEL) - teavitab noori võimalustest Euroopas Eurodesk võrgustiku kaudu, haldab Euroopa Noorteportaali Eesti osa, on Euroopa Noortekaardi Assotsiatsiooni (EYCA) liige ja koordineerib noortekaardi erinevaid tegevusi ning arendab ja haldab Eesti Noorteportaali.