Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Noortekeskused - Euro 26

Noortekeskused /

Avatud noortekeskus on noorsootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest. Avatud noortekeskus toetab noore omaalgatust, koostöös noortega loob võimalusi  huvitavaks ja arendavaks tegevuseks.

Avatud noortekeskus:


• on avatud igale noorele, seadmata tingimusi tema oskustele, võimetele, teadmistele ja rahalistele võimalustele;
• kaasab noori aktiivselt tegevuse algatamisse ja arendamisse ning võimaldab omavahelist suhtlemist ja mitteformaalset õppimist.


Avatud noortekeskuses saab infot paljudest huvitavatest valdkondadest, saab turvalises õhkkonnas suhelda sõpradega, osaleda ja korraldada üritusi ja projekte, samuti paljudes keskustes saab mängida piljardit, saalihokit, lauatennist, lauamänge, musitseerida jne.
Avatud Noortekeskusi ühendab 9. novembril 2001. aastal loodud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Ühingu eesmärgid on ühingusse kuuluvate noorsootööasutuste sotsiaalse ja majandusliku baasi suurendamine, noorsootööteenuste kvaliteedi parandamine ja Eestis noorsootöö arendamises osalemine.