Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Ökoloogiline mõtlemine - Euro 26

Ökoloogiline mõtlemine /

Keskkonna kaitsmine on oluline praegu, kuid veelgi tähtsamaks muutub see tulevaste põlvkondade jaoks. Maailma jätkuva saastumise peamiseks põhjuseks on raiskav tarbimine ja tootmine, mida saaksid muuta nii inimesed ise kui ettevõtted. Viimase 20 aasta jooksul on moodne maailm hakanud mõistma, et inimesed elavad üle oma võimaluste ja et meie eluviis on muutunud planeedile koormavaks. Inimtegevus avaldab loodusressurssidele ja keskkonnasüsteemile, nt veele, maapinnale ja õhule, aina suuremat survet, kuid see ei saa nii igavesti jätkuda, eriti arvestades, et maailma elanikkond kasvab pidevalt. Kui me enda tegevust ei muuda, seisame peagi silmitsi ebastabiilse tulevikuga, kus inimesed peavad võitlema pidevalt vähenevate ressursside eest. Lahendus tulevikuks on teadlik ja säästev tarbimine. Selleks on vaja endalt küsida: kui palju asju meil tegelikult vaja läheb? Tarbimise vähendamine säästab raha, vähendab asjade ja jäätmete hulka ning aitab säästa planeeti.

Mis on säästev areng ja säästev eluviis? Säästev areng tähendab rahuldava elukvaliteedi tagamist praegu ja tulevikus. Säästva arengu saavutamiseks peame muutma oma mitte-säästvaid tarbimisharjumusi. Selle asemel, et ehitada maju, mis toodavad jäätmeid, saastavad õhku, tarbivad energiat, peaks looma ehitisi, mis puhastavad õhku ja vett ning toodavad energiat ise. Nii saaksime elada jätkuvalt mugavat elu, kuid probleemide tekitamise asemel hoopis lahendaksime neid. Säästvasse arengusse saame panustada kõik oma säästva eluviisiga, mis tähendab energia säästmist, prügi vähendamist, igapäevaste esemete korduvkasutamist ja ümbertöötlemist ning keskkonnateadlikku šoppamist. Jälgides keskkonnateadlikult oma igapäevaseid tegevusi, võime korda saata väga palju.

Mis on ökoloogiline mõtlemine? Ökoloogiline mõtlemine on omamoodi elufilosoofia, kus kõik valikud ja tegevused on tehtud silmaspidades eelkõige ümbritseva keskkonna ja kõikide teiste elusolendite huve. See ei ole lihtsalt säästlik ja keskkonnateadlik olemine, vaid kõikehõlmav suhtumine ellu.