Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Õppimine - Euro 26

Õppimine /

 

Õppimine ja haridus jagunevad kaheks – formaalseks ja mitte-formaalseks õppimiseks ning hariduseks.

Formaalne haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust kontrollib. Õppimine on kooliealistel lastel kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal õppeasutusi. Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas erakoole. Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse kohaselt tagavad riik ja kohalik omavalitsus orbudele ning vanemliku hoolitsuseta lastele täieliku riikliku ülalpidamise, võimaluse õppida ja saada haridust. Avalikud haridusasutused võimaldavad oma õpilastel ja üliõpilastel kasutada oma asutuse õpperuume ja -vahendeid ning spordi- ja kultuurirajatisi tasuta. Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus. 

Selle kõrval eksisteerib ka mitte-formaalne haridus, mis ei ole nii süsteemne. See toimub kõikjal väljaspool ametlikke kooliruume – noortekeskuses, noorteorganisatsioonides, mõnel koolitusel, rahvaülikoolis, huviringis jne. 


Mõlemad hariduse omandamise viisid on vajalikud ja nad täiendavad teineteist. Oluline on osata lugeda ja kirjutada, kuid oluline on osata ka avalikult esineda või näiteks vaipa kududa. Kõik need moodustavad kokku Sinu teadmised ja oskused, mida on vaja igapäevaelus ja -töö. Mitmekülgsed ja targad inimesed on alati väärtustatud. 

Suhtu õppimisse targalt, tee häid ja mitmekesiseid valikuid ning tea kõiki oma võimalusi nii Eestis kui piiri taga.