Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Poliitika - Euro 26

Poliitika /

Poliitika on protsess, mille käigus erinevate osapoolte teadliku tegevuse tulemusena tehakse otsuseid (poliitilised otsused), mis määravad osalejate gruppides või erinevate gruppide vahelistes suhetes kehtivad reeglid.

Enamasti peetakse poliitikast rääkides silmas riigisiseseid protsesse, riike või riikidevahelisi suhteid mõjutavate otsuste tegemist, milles osalevad poliitikud ja parteid. Poliitika tähendab siiski ka muude sotsiaalsete gruppide, sealhulgas ettevõtete ja organisatsioonide vahelisi ja siseseid võimusuhteid puudutavaid otsuseid. Kuigi algselt on poliitikat seostatud ainult avaliku sfääriga, on seda mõistet üle kantud ka erasfäärile.

Poliitiliste otsuste tegemises osalevad erinevate huvidega sotsiaalsed osapooled (huvigrupid, parteid, organisatsioonid ja üksikisikud), kasutades argumenteerimist ja aktsioone.

Vajadus poliitika järele tuleneb sellest, et sotsiaalsetes gruppides (sealhulgas ühiskonnas) on erinevate huvide ja arvamustega osapooli ehk teiste sõnadega on olemas arvamuste ja huvide paljusus ning nende vaheline konflikt. Poliitiliste otsuste tegemisel tuleb saavutada kokkulepe, mis eeldab kompromissi erinevate huvide ja arvamuste vahel.

Sa saad olla poliitiliselt aktiivne mitmel viisil. Kõige enam tuntud viis on mõne poliitilise organisatsiooni või erakonnaga liitumine. Tegelikult oled Sa poliitiliselt aktiivne kui osaled aktiivselt õpilasesinduse tegevuses või mõnes teises noorte-, keskkonna- või muu organisatsiooni tegevuses.

Kasulikud lingid:

Eesti riik internetis www.eesti.ee

Erakonnad Eestis www.erakonnad.info

Siseministeerium www.siseministeerium.ee