Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Praktika ja töökogemus - Euro 26

Praktika ja töökogemus /

Kui sa oled noor ja pead langetama oma elu esimesi kutse- ja töökoha valikuga seotud otsuseid on kahtlemata vajalik, et omad küllaldaselt informatsiooni erinevate ametite kohta. Selles osas on kindlasti abi kutsekirjeldustega tutvumisest, samas on oluliselt enam kasu, kui saad huvipakkuvate ametitega tutvust teha reaalses töökeskkonnas. Gümnaasiumis õppijatele pakub head võimalust Junior Achievement Arengufond läbi töövarjupäevade korraldamise. Töövarjupäeval jälgib õpilane „varjuna” täiskasvanu tööpäeva. Otseselt tööprotsessi sekkumata saab ta hea ülevaate huvipakkuvast tööst. Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad. Töö vaatlemine aitab kooli igapäevasele töömaailmale lähendada ja seeläbi ka noortel hõlpsamini selgusele jõuda oma karjäärivalikutes. Töövarjupäeval osalemiseks peab olema kindlasti kooli nõusolek.

Kutse- ja kõrgkooli õpingutes on oluline osa praktikal ja see kuulub enamike õppekavade koostisse. Iga õppeasutus korraldab praktikat lähtuvalt riigi haridusseadustest ning koolisisestest reeglitest. Praktika sooritatakse tavaliselt väljaspool oma õppeasutust. Töökeskkonnas toimuv praktika on erialaste/kutsealaste oskuste ja vilumuste omandamine ning töökogemuse saamine tulevase kutsetegevusega seotud töökeskkonnas. Kutseõppeasutustes õppijatele korraldab kogu praktikaga seonduva (praktika koht, lepingud, juhendajad jne) kool, üliõpilastel tuleb praktika koht enamasti ise leida. Muus osas (dokumentatsioon, ülesanded, aruandlus) abistavad üliõpilasi praktika korraldamisega tegelevad õppejõud. Paljudel õppeasutustel on välja kujunenud pikaajalised partnerlussuhted praktikabaasidega ja see lihtsustab oluliselt asjaajamist.

Kuna paljud tööandjad peavad väga oluliseks erialast töökogemust ning kui sul seda veel ei ole, võid oma CV-sse julgelt lisada ka erialased praktikad. Esmakordselt erialasele tööle kandideerides, näitab see tööandjale, et omad peale teoreetiliste teadmiste ka praktika käigus saadud erialast töökogemust.