Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Tarbijakaitse - Euro 26

Tarbijakaitse /

Kui ostad mingi toote või teenuse isiklikuks tarbimiseks, käitud tarbijana ja Sinu puhul rakendub tarbijakaitseseadus. Harilikult jääd ostetud kaupade ja teenustega rahule, aga vahel juhtub, et ostetud asjad osutuvad mittekvaliteetseks. Tüliküsimuste lahendamine toimub kergemini, kui oled teadlik oma õigustest. Kui Sul ei õnnestu müüjaga ühist keelt leida, saad abi tarbija kaitseks loodud asutustest ja nende koostatud materjalidest. Eestis tegelevad tarbijakaitsega Tarbijakaitseamet, sh EL Tarbija Nõustamiskeskus ja Tarbijakaebuste komisjon, kohalikud omavalitsused ning erinevad tarbijakaitseühingud. 

Eesti Tarbijakaitseamet loodi 1994. aastal riikliku tarbijakaitse elluviimiseks ja tarbijakaitseseaduse rakendamiseks. Tarbijakaitseameti ülesanne on tarbija elu ja tervise ning majanduslike huvide kaitse tagamine. Seda tehakse läbi kolme põhitegevuse: turujärelvalve teostamine , tarbijate kaebuste lahendamine ja tarbijate teavitamine ning nõustamine. 

Tarbija õigused ja kohustused

Kõikidel inimestel on õigused ja kohustused. Ühiseid reegleid on vaja, et sõlmida üksteisega lepinguid ja lahendada nende tagajärjel tekkinud vaidlusi. Tarbijakaitse eesmärk on kaitsta turusuhetes nõrgema poole ehk tarbija huve. Tootjad, müüjad, vahendajad ja pakkujad on oma valdkonnas väga head spetsialistid ning võivad enda teadmisi, oskusi ja kogemusi müügi edendamise huvides ära kasutada.

Tarbijakaitseseaduse § 3-s sätestatud tarbija põhiõiguste kohaselt on tarbijal õigus:

  1. nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning mille omamine ja kasutamine ei ole keelatud;
  2. saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
  3. saada tarbijaõiguste ja muud tarbimisalast teavet;
  4. saada nõu ja abi, kui tema õigusi on rikutud;
  5. nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
  6. taotleda oma huvide arvestamist ja osaleda ühingute ning liitude kaudu tarbijapoliitika otsuste tegemisel.

Teadlik tarbija tunneb oma õigusi ja teab ka nendega kaasnevaid kohustusi!

Kasulikud lingid:

Tarbikaitseamet www.tka.riik.ee

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus www.consumer.ee

Eesti Tarbijakaitse Liit www.tarbijakaitse.ee

Noore tarbija info www.nupukas.ee