Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Tervishoiusüsteem - Euro 26

Tervishoiusüsteem /

An apple a day keeps the doctor away.

Vana inglise ütlus, kuidas õun hoiab arsti eemal, on küll ilus, kuid ei toimi alati. Gripihooajal võid saada viiruse külge väga kergelt, samuti võid hooletu autojuhi tõttu sattuda õnnetusse. Siis on arsti abi vägagi vajalik. Oluline on teada, kelle poole pöörduda, millised on Sinu õigused arstiabiks ja kas ning kui palju pead raviteenuste eest maksma.

Inimese esmakontaktiks tervishoiusüsteemis on perearst, kes oskab aidata ja vajadusel Sind ka edasi suunata. Tunne oma perearsti ja ära karda tervisemurega tema poole pöörduda.

Samuti võid olla muretum ka välismaal reisides, kuna tänu Euroopa ravikindlustuskaardile saad abi nii Hispaanias kui Rootsis viibides. Selleks pead aga jälgima, et Sinu ravikindlustuskaart endiselt kehtiks.

Ravikindlustus

Eestis kehtivate seaduste kohaselt kehtib ravikindlustus kõikidele nendele Eestis elavatele inimestele, kelle eest on makstud sotsiaalmaksu. Kõigile alla 19-aastastele on ravikindlustus garanteeritud sõltumata sellest, kas nende vanemad töötavad või mitte. Ravikindlustus tagab tasuta arstiabi enamus juhtudel, siiski osade arstivisiitide eest pead tasuma vastavalt haigekassa seatud hinnakirjale. Ravikindlustus ei kehti ka nendel juhtudel, kui soovid külastada eraarsti.
Ravikindlustus lõpeb 19-aastaseks saamisel, kuid erandid kehtivad neile, kes õpivad mõnes koolis. Põhiharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele kuni 21 aasta vanuseni. Üldkeskharidust omandavatel õpilastel, kes on sisseastumise hetkel nooremad kui 24 aastat, on õigus ravikindlustusele kuni õppeaja nominaalkestuse lõpuni. Peale kooli lõpetamist, kehtib ravikindlustus veel 3 kuud. Kui noor ei lõpeta aga kooli õigeaegselt või õpilane on koolist välja heidetud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast. Samad reeglid kehtivad neile, kes omandavad kutseõpet. 
Üliõpilastele kehtib ravikindlustus nominaalõppeaja (s.o. ametlikult ettenähtud õppeaja) jooksul ja 3 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist. Kui üliõpilane ei lõpeta ettenähtud aja jooksul või tema üliõpilasstaatus on peatatud, lõpeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel.
Kui lähed välismaale õppima ja soovid ravikindlustuse jätkamist, pead esitama haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi.
Oma ravikindlustust saad kontrollida internetipanga või kodanikuportaali kaudu. Ravikindlustust puudutavatele küsimustele saad vastuse kui helistad  Eesti Haigekassa infotelefonil 16363.

Eesti ja Euroopa ravikindlustus

Kui varem oli kõikidel Eestis roheline haigekassakaart, siis täna sellist kaarti enam ei väljastata. Arst saab Sinu kindlustust kontrollida isikut tõendava dokumendi alusel.

Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks Eestis esitada isikut tõendava dokumendi asemel ka Euroopa ravikindlustuskaardi. Kui reisid aga väljaspool Eestit, läheb Sul Euroopa ravikindlustuskaarti kindlasti vaja, kuna selle alusel saad abi ka teistes Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taodelda vähemalt 15-aastane inimene, kellel on pass või ID-kaart. Kaart kehtib kuni 5 aastat, kuid mitte kauemaks kui 19-aastaseks saamiseni. Vanematele kui 19-aastastele väljastatakse ravikindlustuskaart kehtivusajaga 1 aasta, kuid mitte kauemaks kui isiku kindlustuskaitse eeldatav kestus. Kaardi väljastamise eest Sa maksma ei pea.

Kui oled Eestis kindlustatud ja jääd Euroopa Liidus reisides haigeks, siis on Sul õigus saada arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks pead aga kindlasti ravikindlustuskaarti kaasas kandma. Kui reisid aga väljaspoole Euroopa Liitu, siis on tark teha reisikindlustus, kuna Euroopa ravikindlustus seal enam ei kehti.

Kasulikud lingid:

Eesti Haigekassa www.haigekassa.ee

Kodanikuportaal www.eesti.ee

Tervishoid Euroopa Liidus