Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Töötamine - Euro 26

Töötamine /


Mingi suunav viide siia

Mingi suunav viide siia natuke pikemalt
Mingi suunav viide siia ning siia sama
Mingi suunav viide siia ja vähe
 


(Võib eraldada ka joonega:)

 

Kellena sa töötad või millega tegeled – on sagedasti kõlavad küsimused kui inimesed esmakordselt kohtuvad. Sageli küsivad inimesed endilt, et kas nad töötavad, et elada või elavad, et töötada.

Elukutse ja töötamine on oluline osa elust. Sinu vanemate elutee tähendas enamasti koolijärgselt mingi konkreetse ameti valimist, selle õppimist ja seejärel tööle asumist. Tänapäeval ei ole inimeste eluteed enam nii ühelaadsed. Noored lähevad üha varem tööle – suvel või nädalavahetustel. Noored ei pea tegema enam nii palju kutsevalikuid kui pigem karjäärivalikuid. Endalt tuleb küsida – mida ma tahan teha ja millist elu elada. Inimestel on võimalus oma karjääri jooksul korduvalt ametit vahetada, mõne aja välismaal elada või ükskõik mis ajal kõrgkooli astuda. Kõik valikud sõltuvad Sinust. Selleks, et teha häid ja õigeid valikuid, pead olema teadlik mille vahel Sul üldse valida on.

Kasulik uurida: Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee ja Rajaleidja