Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Töötervishoid ja ohutus - Euro 26

Töötervishoid ja ohutus /

Lühidalt öeldes on see tervishoiu valdkond, mille peaülesandeks on töötajate tervise jälgimine tööprotsessis, tervisekahjustuste tekkimisel seoste otsimine töökeskkonnas leiduvate ohuteguritega, ennetuslik tegevus kutsekahjustuste vältimiseks, kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste õigeaegne diagnoosimine ja töötaja ravile suunamine. Töötervishoid hõlmab ka tööandja nõustamist tervisliku töökeskkonna loomisel, töötajate nõustamist terviseriskide vältimiseks ning taastusravi ja rehabilitatsiooni korraldamist.

Spetsialistid, kes nimetatud tegevusi läbi viivad, on põhiliselt töötervishoiuarstid ja –õed, aga ka hügienistid, ergonoomid, füsioterapeudid, psühholoogid. Töötervishoiuarst teeb töötajate tervisekontrolli ettevõttes läbi viidud riskianalüüsi alusel.

Soovitav on, et ettevõte sõlmiks püsilepingu töötervishoiuteenust osutava ettevõtte või spetsialistiga, et tekiks pikaajaline ja usalduslik vahekord töötervishoiuspetsialistide ja töötajate vahel ning töötajate tervisekahjustused avastataks õigeaegselt.

Töötervishoiuteenus on töötervishoiuspetsialisti tööülesande täitmine eesmärgiga kaasa aidata töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, ennetada tööga seotud haigestumist ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet.

Töötervishoiu ja kutsehaiguste kohta saad lugeda Kodanikuportaalist