Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Töötus - Euro 26

Töötus /

Kui kaotad töö, siis tulen end töötuna arvele võtta Töötukassa maakondlikus osakonnas. Töötuna arvelevõtmisel koostavad Töötukassa ametnik ja töötu koostöös individuaalse tööotsimiskava.

Töötu on isik, kes ei tööta, on arvele võetud Töötukassas ja otsib tööd.

Töötu kohustus on otsida tööd. Selleks ta:


    täidab tööotsimiskava;
    on valmis vastu võtma sobiva töö;
    on valmis kohe tööle asuma.

Töötul on õigus saada tööturuteenuseid. Neid osutades lähtutakse töötu erialast, töökogemusest, vajadustest, võimalustest ja õigusest vabalt tööd valida ning tööturu olukorrast. Otsuse tööturuteenuse osutamise kohta teeb Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus.

Töötule osutatakse tööturuteenuseid tööotsimiskava alusel. Tööotsimiskava koosneb kahest osast.

Esimene osa koostatakse töötuna arvelevõtmisel ja see  võib sisaldada järgmiseid tööturuteenuseid:

 • teave tööturu olukorrast ning tööturuteenustest- ja toetustest;
 • töövahendus;
 • tööturukoolitus;
 • karjäärnõustamine;
 • tööpraktika;
 • avalik töö;
 • toetus ettevõtluse alustamiseks.

Tööotsimiskava teine osa koostatakse 18 nädala jooksul töötuna arvelevõtmisest alates. See võib sisaldada lisaks esimese osas loetletud tööturuteenusetele järgmiseid teenuseid:

 • tööharjutus;
 • palgatoetus.

Töötul on õigus saada 3 tööturutoetust, kui ta vastab tööturuteenuste ja-toetuste seaduses toetuse saamiseks ettenähtud tingimustele. :

 • töötutoetust,
 • stipendiumi ja
 • sõidu- ja majutustoetust

Kasulikud lingid:

Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee