Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Välismaale õppima - Euro 26

Välismaale õppima /

Õppimise eesmärgil välismaale minemine muutub eestlaste hulgas aasta-aastalt populaarsemaks. Suurimateks probleemideks ning takistuseks peetakse tihtilugu keelebarjääri, hirmu iseseisva elu ees, rahalisi probleeme ning võõrast kultuuri. Kui Sinu soov välismaale õppima minna on kindel, ei pruugi ükski nendest põhjustest olla ületamatuks takistuseks.

Millised on variandid õpingute jätkamiseks välisriigis, sõltub Sinu seniomandatud haridustasemest: gümnaasiumiõpilastel on ühed võimalused ja kutseõppeasutusest minnes teised, tudengitel aga hoopis kolmandad. Lisaks on pea igalt haridustasemelt võimalik minna vabatahtlikuna kogemusi koguma või võtta osa mõnest täienduskursusest.

Olemasolevate vahetusprogrammide või oma kooli kaudu välismaale õppima minemine on tavaliselt lihtsaim viis. Sellisel juhul on tavaliselt kindlaks tehtud kooli ja eriala vastavus lubatud tasemele.

Omal käel minnes pead suurt tähelepanu pöörama koolitussüsteemidele ning lõpudokumentidele, eriti sellele, millistele töökohtadele konkreetse kooli diplom või kraad juurdepääsu annab.

Välismaal läbitud õppe hilisema tunnustamise kord ja põhimõte tuleb Sul endale selgeks teha juba enne välismaiste õpingute algust. Enamikes Euroopa riikides on asutatud keskused, mis tegelevad haridusele juurdepääsu võimaldavate ja hariduskvalifikatsioonide (diplom, tunnistus, akadeemiline kraad, tiitel, nimetus, kutsekvalifikatsioon) hindamise ja võrdlemisega. Neid keskusi nimetatakse ENIC/NARIC-keskusteks (National Academic Recognition Information Centre).

Nõu ja infomaterjale saad üliõpilasvahetuse puhul küsida oma kõrgkooli välissuhete osakonnast. Kui tahad vahetusaastale minna gümnaasiumist, võiksid pöörduda otse vahetusprogramme pakkuvate organisatsioonide poole. Vabatahtliku teenistuse puhul tasub lisainfot küsida sellega tegelevatelt organisatsioonidelt.

Euroopasse õppima või tööle minnes on Sul palju abi Europassi dokumentidest. Europassi tunnusmärgi alla on koondunud olulisemad töö otsimiseks ning õppe- või koolitusprogrammidesse kandideerimiseks vajalikud dokumendid, mille vorm on kõikjal Euroopas ühesugune: Sa ei pea oma dokumente teise Euroopa riigi nõuete kohaselt ümber tegema.

Et kõik sujuks plaanipäraselt, on ettevalmistustega on soovitav alustada juba aasta-poolteist enne seda, kui plaanid välismaale minna.

Eestist on võimalik minna välismaale õppima läbi erinevate programmide. 

Elukestvaõppe programmid leiad SIIT

Gümnaasiumi õpilasi vahendab YFU Eesti

Veel tudengite õppeprogramme leiad Deam Foundation lehelt