Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Ühiskond ja kodanik - Euro 26

Ühiskond ja kodanik /

Mida tähendab mingi riigi kodanikuks olemine? Kas Sa vahel mõtled, milliseid võimalusi või piiranguid see Sulle seab?

Kodanikuks olemine tähendab, et oled täieõiguslik ühiskonnaliige, kellel on võrdsed õigused ja kohustused teiste kodanikega. Eesti kodakondsus tagab Sulle tänapäeval ka Euroopa kodakondsuse, mis tähendab, et oled võrdne ka kõigi nüüd juba 27 liikmesriigi kodanikega. Saad ilma passita riikide piire ületada, valida riiki, kus soovid õppida või töötada, osaleda Euroopa Parlamendi valimistel jne.

Lisaks neile ametlikele kodaniku õigustele ja kohustustele räägitakse üha enam kodanikuühiskonnast, kodanike omaalgatusest ja kodanike passiivseks muutumisest - inimesed ei käi enam valimas, ei huvitu riigi asjadest jms. 

Hea kodanik tunneb riiki ja ühiskonda, kus elab ja järgib seal kehtestatud norme ning seaduseid.

Kasulikud lingid:

Eesti riik internetis www.eesti.ee

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.ngo.ee

Eesti Noorteühenduste Liit www.enl.ee

Elektrooniline Riigiteataja www.riigiteataja.ee